* ثبت دامنه رایگان تنها در موارد زیر قابل اجراست: .ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .gov.ir, .id.ir, .sch.ir, .ac.ir