سرورهای اختصاصی توتو وب

KS-4
 • 4GB DDR3 1066 MHz RAM
 • 2x2TB HDD
 • Intel Atom N2800 CPU
 • Soft Raid
 • No Virtualization
 • 1 IP Number
شروع از
قیمت699,000تومان
ماهانه
قیمت440,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KS-3
 • 4GB DDR3 1066 MHz RAM
 • 2TB HDD
 • Intel Atom N2800 CPU
 • No Raid
 • No Virtualization
 • 1 IP Number
شروع از
قیمت449,000تومان
ماهانه
قیمت440,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KS-7
 • 8GB DDR3 1333 MHz RAM
 • 2TB HDD
 • Intel i3-2130 CPU
 • No Raid
 • No Virtualization
 • 1 IP Number
شروع از
قیمت749,000تومان
ماهانه
قیمت440,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-1-32
 • 32GB DDR3 1333 MHz RAM
 • SoftRaid 3x2TB SATA HDD
 • Intel Xeon E3-1245v24c / 8t 3,4GHz CPU
 • Soft Raid
 • Yes Virtualization
 • 16 IP Number
شروع از
قیمت1,799,000تومان
ماهانه
قیمت850,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-1-16
 • 16GB DDR3 1333 MHz RAM
 • SoftRaid 3x2TB SATA HDD
 • Intel Xeon E3-1225v24c / 4t 3,2GHz CPU
 • Soft Raid
 • Yes Virtualization
 • 16 IP Number
شروع از
قیمت1,599,000تومان
ماهانه
قیمت850,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SSD-1-32
 • 32GB DDR3 1333 MHz RAM
 • SoftRaid 2x480GB SSD HDD
 • Intel Xeon E3-1245v24c / 8t 3,4GHz CPU
 • Soft Raid
 • Yes Virtualization
 • 16 IP Number
شروع از
قیمت1,799,000تومان
ماهانه
قیمت850,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید