سرورهای اختصاصی توتو وب

AX41

7200 rpm (Software-RAID 1)
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)

 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت1,599,000تومان
ماهانه
قیمت1,650,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42

7200 rpm (Software-RAID 1)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake

 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت1,549,000تومان
ماهانه
قیمت1,650,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX41-NVMe

AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)

 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت1,599,000تومان
ماهانه
قیمت1,650,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVMe

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake

 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت1,549,000تومان
ماهانه
قیمت1,650,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVMe

Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake

 • 128 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت2,389,000تومان
ماهانه
قیمت2,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX51

7200 rpm (Software-RAID 1)
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)

 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت2,389,000تومان
ماهانه
قیمت2,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52

7200 rpm (Software-RAID 1)
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake

 • 128 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت2,389,000تومان
ماهانه
قیمت2,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX51-NVMe

AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)

 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • فنلاند محل سرور
شروع از
قیمت2,599,000تومان
ماهانه
قیمت2,300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید